Osam decenija od Bitke za Kruševac
Ivan St. Rizinger
Četvrtak, 09. Septembar 2021.

Sa Bagdale je, 23. septembra 1941. godine, ravno pre 80 godina, organizovan prvi juriš nekoliko hiljada ustanika na okupatorski garnizon u Kruševcu, pod vođstvom majora Dragutina Keserovića. Sutradan su sa istoka napali rasinski partizani i stalaćki četnici, ali, na žalost, napad nije uspeo. Nemci su ubrzo streljali u znak odmazde na Bagdali oko 80 civila.

Sredinom septembra 1941. godine general Ljubo Novaković prenosi majoru Dragutinu Keseroviću naređenje Draže Mihailovića da je otpočeo „opšti ustanak“ u Šumadiji napadima na sve gradove u kojima su Nemci. Keserovićev zadatak bio je zauzimanje Kruševca (14.000 stanovnika), blokada Trstenika i zauzimanje Župe.

Komandant Keserović održao je sastanak sa svojim oficirima 19. septembra 1941. godine u selu Bovnu, na kome je dogovoreno pregrupisavanja snaga radi napada na Nemce u Kruševcu. Takođe, Keserović se dogovorio i sa partizanima da učestvuju u ovoj akciji. On izdaje naređenje o mobilizaciji i 21. septembra prisustvuje zakletvi 6.000 regruta ispred manastira Strmci i na prostoru sela Razbojna kod Brusa.

Major Dragutin Keserović je tada pod komandom za napad na grad imao oko 3.000 četnika, mada nisu svi imali oružje. Rasinski partizanski odred je imao oko 80 boraca. Prema unapred utvrđenom planu zatvoreni su svi prilazi gradu. Nemci su u Kruševcu imali posadne snage jačine oko 400 vojnika. Major Keserović je u dogovoreno vreme izvršio juriš sa svojim četnicima, čiji su delovi uspeli da prodru do samog centra grada. Međutim, Nemci su pružili žestok otpor iz gimnazije, koja je bila njihovo najjače utvrđene u gradu i očekujući svakog trenutka da im stigne pojačanje. Iz pravca Stalaća stigao je nemački oklopni voz, posle čega Nemci razbijaju četničku opsadu.

Gubici Nemaca bili su 4 mrtva oficira, 22 mrtva vojnika i 80 ranjenih. Gubici četnika 16 poginulih, 73 ranjenih i 7 poginulih građana. Nemci su ubrzo streljali u znak odmazde na Bagdali oko 80 srpskih civila. Nemci u Kruševcu nisu izvršili odmazdu „stotinu za jednog“, kao u drugim mestima u Srbiji.

Dodaj komentar

O Nama

Restoran se nalazi iznad grada na istoimenom brdu usred listopadne šume. Raspolaže zatvorenom salom sa 150 mesta i baštama koje mogu da prime i ugoste više od 300 posetilaca.

Enterijer restorana ima odvojen biznis deo i zbog toga je idealan za organizovanje seminara, prezentacija, poslovnih sastanaka.

Kontakt

Adresa

  • Restoran Bagdala
    Prvomajska bb
    Kruševac, Srbija

  • 43°34'32.0"N 21°19'08.4"E