Autor fotografije: 
restoran bagdala
Rasina - prvo more svakog "čarapana"
Ivan St. Rizinger
Ponedeljak, 06. Februar 2023.

Neki istoričari tvrde da je u staroj istoriji Srba postojalo pleme Ras, odnosno Raseni ili Rašani i da se imena gradova i reka koja su po tom nazivu, ili od njega izvedenog dobili ime, mogu i danas naći u Srbiji, na područjima nekadašnje antičke Srbije. Jedno od tih naziva je i ime reke Rasine, odnosno celog, rasinskog okruga koji je po reci dobio ime.

Pripadaju mu opštine Varvarin, Trstenik, Ćićevac, Aleksandrovac, Brus i Kruševac. Sedište okruga se nalazi u Kruševcu, koji je, zajedno sa svojom okolinom priča za sebe, prepun istorije, spomenika kulture i objekata značajnih za kulturno istorijsku baštinu srpskog naroda.

Dugačka je 92 km i ima sliv od 981 km². Izvire na padinama Goča i Željina, pod Crnim Vrhom na nadmorskoj visini od 1340 metara od izvorišnih krakova Velike i Burmanske reke, a utiče u Zapadnu Moravu 5 km nizvodno od Kruševca, na 134 m nadmorske visine. Ima prosečan pad korita od 13 promila. Teče dubokom dolinom koja se ka donjem toku postepeno proširuje dostižući i do 3 km širine. 

Do sela Razbojne teče klisurastom dolinom sa malim erozionim proširenjima, kakvo je kod Brusa. Između Razbojne i Zlatara protiče plitkim i širokim koritom kroz Zlatarsku kotlinu, da bi potom ušla u Zlatarsku klisuru u kojoj gradi nekoliko ukleštenih meandara. Nizvodno od Majdeva, Rasina ulazi u Kruševačku kotlinu; dolina joj je široka i izvijugana i u blizini ušća reka je široka 35 do 40 i duboka 0,5 do 1 metar.

Sliv Rasine ima izrazito asimetričan oblik. Osim rečice Zagriže, koja Rasini pritiče sa planine Goča s leve strane u izvorišnom delu, sve ostale pritoke dotiču sa desne strane. Najveća među njima je Graševačka reka. Blatašnica se probija kroz Jankovu klisuru i uliva se u Rasinu kod Razbojne.

 

 

Rasina daje Zapadnoj Moravi prosečno 9 m³ vode u sekundi. Ona ima karakter prave bujice jer su joj amplitude proticaja vrlo izrazite. U aprilu raspolaže gotovo 5,5 puta većom količinom vode nego u avgustu. Najveći proticaj imala je aprila 1958. godine i iznosio je 342 m³ vode u sekundi. Da bi se ublažile ovako velike razlike proticaja i zaustavio nanos koji reka prinosi, u Ćelijskoj klisuri je 1979. podignuta brana visoka 55 metara i formirano je jezero Ćelije.

Među prirodnim retkostima mora se istaći zlatonosnost reke Rasine na čijim se obalama decenijama pojedinci uspešno bave ispiranjem zlatnog praha.

- Za sto godina, kad se Ćelijsko jezero bude isušilo, na tom mestu će ostati veliki rudnik ovog plemenitog metala, tvrdio je pre 15-tak godina poslednji ispirač zlata Raša Milosavljević.

Kruševljane je odvajkada golicala priča da je Rasina zlatonosna reka i da su još stari Rimljani u njoj nalazili zlato. Kad je reč o zlatu cara Lazara, ni ono nije u Rasini, ali ga ljudi i dalje traže.

Kruševac planira uređenje Sportsko-rekreativnog centra Rasina na obali ove reke, kojim bi trebalo da se očuva i unapredi korišćenje vodnog potencijala i priobalja, ali i izgrade novi, savremeni sadržaji koji nedostaju ovom prostoru da bi postao atraktivniji, kako za građane tako i za investitore.

Planom koji obuhvata sliv reke Rasine, i to uglavnom na delu leve obale, odnosno na prvoj terasnoj zaravni, predviđeno je i uvođenje sadržaja komercijalnih delatnosti i aktiviranje potencijala na prostoru koji je trenutno minimalno izgrađen, te neiskorišćen.

Gradski park predstavlja zonu koja je zapravo najveći deo područja obuhvaćenog Planom, a u okviru njega kao posebna celina i centralni motiv svih sadržaja izdvaja se reka Rasina sa priobaljem. Obale reke Rasine, kako stoji u planu, trebalo bi, inače, da budu uređene kao parkovske površine za aktivno korišćenje sa sistemima staza, a planirani sadržaji na levoj i desnoj obali biće povezani pešačkim mostovima. 

Osim staza za šetnju, bicikliste i trim staze, Plan predviđa i izgradnju saobraćajnica i parking prostora za automobile, autobuse, motocikle i bicikle.

Predviđene su i dve mikroakumulacije na reci, sa platformama za sunčanje i pecanje, zatim sportska igrališta i objekti (sportske hale, stadion), a u zoni mikroakumulacije 1 planiran je i prostor za javne manifestacije.

 

Dodaj komentar

O Nama

Restoran se nalazi iznad grada na istoimenom brdu usred listopadne šume. Raspolaže zatvorenom salom sa 150 mesta i baštama koje mogu da prime i ugoste više od 300 posetilaca.

Enterijer restorana ima odvojen biznis deo i zbog toga je idealan za organizovanje seminara, prezentacija, poslovnih sastanaka.

Kontakt

Adresa

  • Restoran Bagdala
    Prvomajska bb
    Kruševac, Srbija

  • 43°34'32.0"N 21°19'08.4"E